Ngày 13 tháng 01 năm 2021, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định Đối sách Biện pháp biên giới mới liên quan đến Dịch bệnh...

Hướng tới nối lại việc đi lại giữa Nhật Bản và Việt Nam

Việt Nam và Nhật Bản nhất trí từng bước, từng phần nới lỏng hạn chế đi lại giữa hai nước Ngày 19 tháng 6, Chính...

Lễ trao khẩu trang y tế Chính phủ Việt Nam tặng Chính phủ Nhật Bản

Ngày 8 tháng 5 vừa qua, Lễ trao khẩu trang y tế Chính phủ Việt Nam tặng Chính phủ Nhật Bản đã được tổ chức...

GỌI NGAY : +84-24-6328-9555

Đăng ký nhận thông tin
Hỗ trợ tư vấn trực tuyến 24/7